Железаријата ДООЕЛ Вејселоски е основана во 2003 година. Нашата фирма врши продажба на електро материјали, водовод, одвод, бои и лакови, санитарија, метални профили, а од 2009 година е официцијален застапник на турската фабрика за алуминиумски профили АКПА. Железаријата Вејселоски се наоѓа во Кичево, во населба Пашино, на улица Маршал Тито бр. 443, веднаш зад тетовскиот факултет.Галерија